Tin tức xuất khẩu lao động

Thứ Tư, Tháng Mười 31st, 2018

Tổng hợp đơn hàng tháng 11 của công ty, với cam kiết viêc làm thêm nhiều, thu nhập cao và đã có nhiều lao động của công ty đã làm việc tại xí nghiệp. Công ty cũng hỗ trợ chi phí đi lại, khám sức khỏe và ưu tiên form cho các bạn đăng ký […]