Xuất khẩu Lao động Việt Nam

Đi lao động xuất khẩu, vợ tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Đi lao động xuất khẩu, vợ tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?Rate this post Vợ tôi đã đóng BHTN được 6 năm từ 2009 đến tháng 10-2015. Vợ tôi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày 2-12-2015. Cơ quan giới thiệu việc làm đưa giấy hẹn ngày 25-12-2015 ra nhận quyết […]

Đi lao động xuất khẩu, vợ tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?
Rate this post

Vợ tôi đã đóng BHTN được 6 năm từ 2009 đến tháng 10-2015. Vợ tôi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp ngày 2-12-2015. Cơ quan giới thiệu việc làm đưa giấy hẹn ngày 25-12-2015 ra nhận quyết định hưởng BHTN. Nhưng đến ngày 24-12-2015 vợ tôi xuất khẩu lao động sang Malaysia.

Vậy xin luật sư cho tôi hỏi:

1. Vợ tôi có thể ủy quyền cho tôi nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng được không, nếu có thủ tục như thế nào?

2. Nếu không được ủy quyền thì vợ tôi xin rút hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và bảo lưu số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp để sau này về nước đóng tiếp được không?

Đi lao động xuất khẩu, vợ tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp? BHTN.glodeco.com_.vn_

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Thứ nhất, về việc ủy quyền nhận bảo hiểm thất nghiệp thay.

Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm thì người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

– Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp: người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

– Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

Đi lao động xuất khẩu, vợ tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp? BHTN-1.glodeco.com_.vn_

– Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

– Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây: thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; chết.

Theo thông tin bạn cung cấp thì vợ bạn đã tìm được việc làm đi xuất khẩu lao động vào ngày 24-12-2015 trước khi nhận được Quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp, mà khoản 3 điều 53 Luật việc làm 2013 quy định về trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

“3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

g) Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;”

Do vợ bạn thuộc trường hợp tìm được việc làm đi lao động xuất khẩu nên sẽ không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp và không thể ủy quyền cho bạn hưởng bảo hiểm thất nghiệp thay.

Thứ hai, về việc bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Khoản 4 điều 53 Luật việc làm 2013 quy định về việc bảo lưu đóng bảo hiểm thất nghiệp như sau: “4. Người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b, c, h, l, m và n khoản 3 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của Luật này.

Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp.”

Trường hợp của vợ bạn bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 3 điều 53 Luật việc làm, nên theo quy định trên thì vợ bạn không thuộc trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Theo Vietnamnet.vn

Xem thêm:

Categories: Tư Vấn - Hỏi đáp

Thẻ:, ,

ĐIỆN THOẠI TƯ VẤN

Mr Hoàng Nam: 0984 433 455

Mr Hoàng Thái : 098 107 6969

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH TOÀN CẦU

Địa chỉ Hà Nội: Toà nhà Vạn Phúc - Tố Hữu - Hà Đông - Hà Nội

dầu cắt gọt kim loại, Bảng báo Giá 50 xe Mercedes-Benz năm 2018 Sang trọng nhất