Số Thực tập sinh cần tuyển/ Giới tính: 6 kỹ sư

Tin vui cho các kĩ sư IT: Đơn hàng LƯƠNG CAO

Đơn hàng kĩ sư IT

Mới đây, Công ty GLODECO đã tiếp nhận đơn hàng dành cho các KĨ sư IT về phát triển game. Ngành công nghiệp phát triển game có thể được coi là một sân chơi cho sự tư duy sáng tạo, vì nó đòi hỏi sự đổi mới phù hợp và những nội dung gốc thú vị. […]