thủ tục đi xuất khẩu lao động

Quy trình xuất khẩu lao động Nhật Bản

Xuất khẩu lao động Nhật Bản- Để được sang xứ sở “Mặt trời mọc” sinh sống và làm việc, bạn cần phải thực hiện các quy trình thủ tục sau đây. 1/ Khám sức khỏe: Người lao động cần phải khám sức khỏe tại các bệnh viện hoặc đến công ty tuyển dụng lao động […]